Shop Mobile More Submit  Join Login

Comments


:iconchhart:
chhart Featured By Owner Apr 15, 2014
Dużo czasu minęło ...
Ale bardzo miło wrócić do Twoich rysunków i je podziwiać ... zauważyłem parę nowych tzn. tych, których już nie widziałem xD Pozdrówka gorące :* ;))
Reply
:iconbluebow12:
bluebow12 Featured By Owner Jul 3, 2013   Photographer
you have some amazing art!
Reply
:iconchoangel:
ChoAngel Featured By Owner Jul 4, 2013  Student Traditional Artist
thank You so much :3
Reply
:iconfloriploiesteanu:
floriploiesteanu Featured By Owner May 7, 2012
A beautiful child...You are...
Reply
:iconchoangel:
ChoAngel Featured By Owner May 7, 2012  Student Traditional Artist
It's nice to hear that. Thank You so much! :glomp:
Reply
:iconmeeowy:
Meeowy Featured By Owner Jan 14, 2011  Hobbyist General Artist
your colouring and shading is immaculate! keep up the great work ;-3
Reply
Add a Comment: